Podręczniki Nowa Era

Jaka powinna być koncepcja dobrego podręcznika?

Posted on

Mimo podwyższającej się konkurencji ze strony nowatorskich mediów, podręcznik szkolny może być nadal bardzo ważny w dzisiejszych szkołach. W przeciwieństwie do innych materiałów dydaktycznych, podręcznik jest to źródło powszechnie dostępne i zapewnia uczniom dość równy dostęp do wiedzy. Na szczególną uwagę zasługują podręczniki Nowa Era.

Jakie kryteria spełnia dobry podręcznik?

Jednakże, aby podręcznik mógł odgrywać tak ważną rolę, musi on spełniać szeroki zakres wymagań:

  • merytorycznych,
  • pedagogicznych,
  • redakcyjnych.

Rezultatem spełnienia tych wymagań jest mniej lub bardziej przejrzysta koncepcja podręcznika.

Jak powinien być tworzony dobry podręcznik?

Niezwykle ważnym lub priorytetowym fundamentem koncepcji podręcznika jest wykorzystanie poszczególnych nauki jako dyscyplin. Bez tej wizji nie można mówić o tworzeniu i istnieniu koncepcji podręcznikowych. Ostatecznie nie jest to kwestia włączenia całej nowej wiedzy naukowej do materiału, ale jej doboru zgodnie z duchem, ideami i założeniami współczesnej nauki. Warto podkreślić, że te koncepcje spełniają podręczniki Nowa Era (https://www.taniaksiazka.pl/wydawnictwo/nowa-era) ze względu na to, że są tworzone przez specjalistów z nowych dziedzin. Ważną kwestią przy konstruowaniu koncepcji podręcznikowych jest też uwzględnienie uwag nauczycieli.

Jak jest prawdziwa wartość podręcznika?

Podręczniki stwarzają wyjątkową okazję do wykazania edukacyjnej wartości nauki poprzez ich szerokie zastosowanie. Nie tylko liczy się funkcja poznawcza podręcznika, ale także wartość użytkowa. Wydaje się, że istnieje potrzeba świadomego wysiłku, aby w koncepcji podręcznika wyeksponować ten jego element

Co daje korzystanie z podręcznika?

Używanie podręcznika zapewnia uczniowi kształtowanie umiejętności formalnych, takich jak: analiza, synteza, porównanie, ocena, uogólnienie, abstrakcja, przewidywanie; rozumowanie, myślenie przyczynowe oraz rozwiązywanie problemów. Odgrywa to ważną rolę edukacyjną w kształtowaniu postaw i przekonań, czyli tolerancji, rozumienia kontekstu różnorodności we współczesnym świecie, kulturowym i cywilizacyjnym.

Wpływ egzaminów na kształt podręczników

Ważną przesłanką do stworzenia koncepcji podręcznika do szkoły średniej jest obecny system egzaminów zewnętrznych. Dlatego też, jako podręcznik należy traktować jako ściśle związany ze standardami wymagań dotyczących testowania. Co ważne, znaczenie to odnosi się do wyboru treści merytorycznej oraz samej konstrukcji podręcznika, a nawet jego szaty graficznej.

Szkoła zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com